• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Dane-mark Fjern begrænsning Sted: Dane-mark Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Nyaars-Ønske i Danske Samfund

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 11te Februar 1841

Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen

Lykønskning til Kroningen

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup den 22de Mai 1840

Niels Ebbesen

Det Danske Samfund

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund

Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund

Nordiske Smaadigte

Romer-Vise

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet