Grundtvig, N. F. S. Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup den 22de Mai 1840

1

Sang
i Anledning af
Majestæternes Sölvbryllup
den 22de Mai 1840.


Kjøbenhavn. Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Østergade Nr. 53.

2

(Synges som Hr. 👤Olufs Kæmpevise.)


1

Hvor Bølgerne rulle og Bøgen er grøn,
Og Fuglene sjunge i Lys og i Løn,
Der Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

2

Skiøn Havfru hun dandser paa Bølgerne blaa,
Hun dandser og over Kjærminderne smaa,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

3

Kong 👤Christian rider med Høg og med Hund,
Han agter at bede de Dyr udi Lund,
Men Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

4

Skiøn Havfru hun løfter sin Stemme med List,
Og alle smaa Fugle de lytte paa Kvist,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

5

Velkommen, Kong 👤Christian! lad fare Din Fig!
Din Bryllups-Dag træd Du i Dandsen med mig!
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

6

Saa dandse vi op til en Throne saa prud,
Som Kongelig Brudgom har deelt med sin Brud,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

7

3 Og Kronerne to af det fineste Guld
Dem giver Dig hun, som er Skjoldunger huld,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

8

De bares i 📌Leire af Skjold og hans Viv,
Da blomstred paa Marken det yndigste Liv,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

9

De sank med hans Snekke, de sank med hans Skat,
Paa Havsbund jeg fandt dem en Maaneskins-Nat,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

10

Af Ygdrasils Ask er hans Kongelig Vaand,
Den skyde paany i Din Stolkonge-Haand!
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

11

Rigs-Æblet er Et af Idunnas de Tre,
Deraf gulne Lokker saa hvide som Snee,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

12

Kong 👤Christian af 📌Danmark! det giver jeg Dig,
Om Du vil indtræde i Dandsen med mig,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

13

Guld-Hoved er godt i et Sølvbryllups-Aar,
Det hører alene til Skjoldungers Kaar,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

14

Saa dandse vi op til Dankonningens Stol,
Saa dandse med os baade Maane og Sol,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

15

4 Saa dandse med os alle Bølgerne blaa,
Og Bøgen i Skoven og Blomsterne smaa,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

16

Saa hopper og Hjertet i 📌Dannemarks Barm!
Saa dandser og Barnet paa Moderens Arm!
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

17

Hil være skiøn Havfru, som dandser i Løn,
Hvor Bølgerne rulle og Bøgen er grøn!
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

18

Hun kommer med Glæde, hun fører til Glands,
Med hende hver Skjoldung vil træde i Dands,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

19

De dandse til Thronen med Hjerte og Aand,
Og alle smaa Piger de klappe i Haand,
For Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden!

20

Fra 👤Christians Throne paa 👤Frederiks Borg
Sig vender til Glæde al 📌Dannemarks Sorg,
Og Dandsen den gaaer saa let giennem Lunden.

N. F. S. Grundtvig.