Grundtvig, N. F. S. Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund1

Kong
👤Frederik den Sjettes
Eftermæle
i
Danske Samfund.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker. 1839.

2

1

Kong 👤Fredrik den Sjette henslumred i Fred,
Og hviler nu hos sine Fædre,
Han gjorde end ikke en Kat Fortred;
Der fødes ei Kongesøn bedre.
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

2

Hans Bane var tornet, hans Lykke var tynd;
Velsignede blev dog hans Dage!
Han talde af Hjertet med Liv og Fynd,
Sit Ord tog han aldrig tilbage!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

3

Hans Øre var aabent for Sandhed og Ret,
For Klage, for Suk og for Bønner!
Af Mildhed og Møie han blev ei træt,
Og Bønderne kaldte han Sønner!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

4

3Hans Hjerte var Vox, men hans Villie Staal;
Sig selv kunde han overvinde!
Han elsked og æred vort Modersmaal,
Med det skal og vare hans Minde.
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

5

I tredive Aar bar han Konninge-Navn,
Sad meer end halvtreds dog ved Roret,
Og altid han saae paa den Ringes Gavn,
Det kalder man Skjoldunge-Sporet.
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

6

Det Første, han gjorde med Enevoldsmagt,
Maae 📌Dannemarks Bønder vel huske;
Landsfaderen haver saavidt det bragt,
Dem kan ingen Herremand kuske!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

7

Det var en Skiær-Thorsdag, hans Kæmper omkap
For ham gik i Ilden med Glæde,
Og 📌Engelands Ulke de gav et Rap,
Saa Blod maatte Mesterne græde!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

8

4Al Verden sig rustede mod ham engang,
Og 📌Norriges Klipper han misted,
Men Kiærlighed trøsted i 📌Danevang
Ham dog for al Modgang, han fristed!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

9

Det Sidste, han gjorde med Enevoldsmagt,
Skal evig hans Fiender beskæmme:
Med 📌Dannemarks Hjerte han slutted Pagt,
Gav Bønder i Rigsraadet Stemme!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

10

Mens Folket har Tunge og Skolen har Pen,
Hans Rygte skal spørges saa vide,
Han elskede Skjalde og Sagamænd,
De mindes ham alle med Kvide!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

11

Kong 👤Frederiks Vise, i Fred og i Krig,
Skal sjunges i Mark og paa Bølge;
Gud glæde hans Hjerte i Himmerig,
Hans Fodspor lad Kongerne følge!
Hans Bønder ham bar,
Som 👤Valdemar,
Som Frode om Land med Taare klar!

N. F. S. Grundtvig.