Grundtvig, N. F. S. Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen3

Mel. 👤Agnete stander paa Høieloftsbro.

1

Tæt udenfor 📌Vebek, hvor Søen er reen,
Niels Fisker, han sad paa en Kampesteen;
Haa, haa, haa!
Der speiler sig Meget i Bølgen blaa.

2

Den Fisker, han syndes, i Krøniken stiv,
Det nu var i Verden et Hundeliv.
Haa, haa, haa!
Man tit saae ham Taarer i Øine staae.

3

Den Havfru, som leged i Belt og i Sund,
Da Skjold stod for Styret, hun løb paa Grund;
Haa, haa, haa!
Niels Fisker paa Stenen fuldbrat hun saae.

4

Hvad græder du for, sagde Havfru Ibrand:
Er det, fordi Rosmer gik her iland?
Haa, haa, haa!
Den Engelske Havmand hun kaldte saa.

5

4Det svared Niels Fisker: den Vikingestreg
Paa 📌Kongedybs-Regningen skriver jeg,
Haa, haa, haa!
Det skar i hans Øine, det Mørkeblaa!

6

Saa kæmped de Helte af anden April
Med Rosmer-Baronen fra 📌Thems og 📌Nil,
Haa, haa, haa!
At fredelig dog man engang ham saae!

7

Da smiled Havfruen og sagde: galant
Saa gjør man til Flue en Elefant!
Haa, haa, haa!
Hvad tænker med Taarer da end du paa!

8

Derpaa, sagde han med et Suk, tænker jeg,
Her lugter af Lærdom, som før af Beg.
Haa, haa, haa!
Det huer mig daarlig hos Kjoler blaa.

9

For de, der var klogest paa Himmelens Løb,
Langt heller til Køis end til Tops nok krøb;
Haa, haa, haa!
Før kikked man Stjerner hver Nat i Raa!

10

Og de, der var fermest i Fransk og i Tydsk,
Fik ondt, naar hun krænged lidt rank og brydsk.
Haa, haa, haa!
Det Sprog skulde Sømænd dog godt forstaae.

11

5Hvo Kaasen veed bedst i sin Kakkelovns-Krog,
Gaaer snarest i Kuling fra Kaart og Bog.
Haa, haa, haa!
Tilbunds gaaer kun Sømand i Bølgen blaa.

12

Hvor Alt hvad der buldrer holdt gruelig Huus,
Saa hver en Magister blev reent konfus,
Haa, haa, haa!
Der skulde nok Sømænd i Skole gaae.

13

Der op til Examen saa kæk og saa bold
Gik 👤Villemoes neppe som 👤Tordenskjold.
Haa, haa, haa!
Hvordan vil det nu med de Lærde gaae!

14

Kom 👤Tordenskjold nu med sin begede Brog,
Fuldvoxen med Skæg og med Sømandssprog,
Haa, haa, haa!
Han aldrig fik Stjerne paa Kjortel blaa!

15

Det svared den Havfru, som leged med Skjold,
Og peiled Farvandet fra Hedenold!
Haa, haa, haa!
End tindrer en Stjerne for Kjoler blaa!

16

Hvad sagte jeg hvisked paa 📌Issefjords Grund,
Høirøstet skal lyde i 📌Øresund,
Haa, haa, haa!
Da tør det vel Drotten til Hjerte gaae!

17

6Af Sæden paa Havet til 📌Dannemarks Roes,
Fra Skjold og fra Hading til 👤Villemoes,
Haa, haa, haa!
Skal voxe Bedrifter som Ax paa Straa!

18

Med 👤Tordenskjold mødes da 👤Adler og 👤Juul,
Med Døttrene mine de lege Skjul,
Haa, haa, haa!
Kong Christian gladelig seer derpaa.

19

Da med mine Søstre, i Øster og Nord,
Jeg løfter min Stemme til Sang i Chor;
Haa, haa, haa!
Da hører man 📌Nørrelands Klokker gaae!

20

Og Rosmer vi gjæste en Morgen forvist,
Ham tage paa Sengen, med Tak for Sidst,
Haa, haa, haa!
Der speiler sig Meget i Bølgen blaa!

N. F. S. Grundtvig.