Grundtvig, N. F. S. Niels Ebbesen

👤Niels Ebbesen.

1

Om 📌Dannemarks Kvide der lød en Sang,
Saa sørgelig,
Der var ingen Konning i 📌Danevang,
Men Borgerkrig,
Dansken var fredløs i Skov og paa Hede,
Herrer vi havde af Himmelens Vrede,
For Tydskerne reves om 📌Danmark.

2

Det voldte en Konning saa svigefuld
Som Skum paa Vand,
Det voldte to Grever af Jætte-Kuld
I 📌Holsterland,
Mange om Skylden og Flere om Skaden,
Fjenden paa Borgen og Falskhed paa Gaden
Og Tydskerne reves om 📌Danmark.

3

Grev 👤Geert var en Kæmpe, en Hals fuldhaard,
Som Staal og Jern,
Og Krigsmænd der strømmede til hans Gaard
Fra nær og fjern,
Alting han voved’ for Lidet at vinde,
Spared’ som Nelden ei Ven eller Fiende,
Og Tydskerne reves om 📌Danmark.

4

Grev 👤Hans var en Kræmmer, holdt Huus i 📌Kiel,
Med Høg og Hund,
Han kaldtes den Milde, for evigt Smiil
Var om hans Mund,
Ræven i Skove og Ulven paa Hede,
Herrer vi havde af Himmelens Vrede,
Da Tydskerne reves om 📌Danmark.

5

👤Niels Ebbesen var sig en Riddersmand
Paa 📌Nørreriis,
Og aldrig forstummer i Hedeland
Den Herres Priis,
Han tog af Dage 👤den kullede Greve,
Fri vilde han enten døe eller leve,
Da Tydskerne reves om 📌Danmark.

6

👤Den kullede Greve drog op i Nør,
I Herrefærd,
Han rykkede frem, som han pleied’ før,
Med Ild og Sværd,
Jyderne alle fra 📌Randers til 📌Ribe
Dandse han bød efter Holsternes Pibe,
For Tydskerne reves om 📌Danmark.

7

37👤Niels Ebbesen, sagde Grev 👤Geert, paa Jydsk
Din Frist er kort,
Vil ikke i Galgen Du lære Tydsk,
Saa pak Dig bort!
Dansken var fredløs i Skov og paa Hede,
Herrer vi havde af Himmelens Vrede,
For Tydskerne reves om 📌Danmark.

8

👤Niels Ebbesen svared’ et Ord i Hast:
Hæng Tyv og Skielm,
Men hæng ingen Ridder før Sværdet brast,
Med Skjold og Hjelm!
Vogt Dig for hvem Du til Fredløshed dømmer,
Langt ei fra Børn og fra Hustru jeg rømmer,
Mens Tydskerne rives om 📌Danmark.

9

Med Tydskere vrede i Tusindtal,
Med Støv i Sky,
👤Den kullede Greve drog ind med Bral,
I 📌Randers By,
Ilde de tured’ og værre det tegned’,
Kvinderne bæved’ og Børnene blegned’,
For Tydskerne reves om 📌Danmark.

10

👤Niels Ebbesen foer da i Harnisk brat
For Landefred,
Han giæstede Greven en Foraars Nat
Og Sværdet beed,
Fri vilde han enten døe eller leve,
Livet han tog af 👤den kullede Greve,
Da Tydskerne reves om 📌Danmark.

11

Sig hævned’ de Holster ved 📌Skanderborg,
Der faldt den Helt,
Og sunget der blev om 📌Jyllands Sorg
Ved Sund og Belt,
Aldrig hans Minde dog lægges i Mulde,
Han stod i Spidsen for Jyderne hulde,
Da Tydskerne reves om 📌Danmark.

12

Forgangen er siden femhundred’ Aar
I Lyst og Nød,
End Dannebrog vaier og 📌Danmark staaer
I Aften rød,
Kappes nu alle Smaafugle i Lunden,
Nu er til Sang om 👤Niels Ebbesen Stunden,
Lad Tydskerne græde for 📌Danmark!

N. F. S Grundtvig.