Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

See! kiere Fruentimmer! her seer de Anledningen til min Erindring til dem.