? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Vores milde dg naadige Monark ind- saae strax, hvor stor ep Skade disse Creaturer giorde i Riget, ved at forvandle en Kongelig Frihed til en stiden og og egennyttig Myndig-