? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Tyranner, om de lader vore raa og dumdri- stige Skribentere føle Virkningen af denne de- res Myndighed, ved at nægte dem al Deel og Adgang i Fremtiden til deres Kierlighed, Høi- agtelser eller Personers Besiddelse.