? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

De vil ikke nægte os deres Bestræbelser i en Handling af saa ædel et Slags og saa al- mindelig en Fordeel baade for unge Skribente- re, saa og for fornuftige læsere, der i bøgers Læsning ikke søger andet, end en nye Anledning til at forbedre deres Hierte; forædke deres tæn- kemaade, og udvide deres Kundskab.