Uddrag fra Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn,

Deres Høy-Grævelige Excellence