Uddrag fra Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn,

Trykt hos T. L. Borups Efterleverske, boende i store Helliggeist-Strædet.