Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1861-02-11)

d. 11. Februar 1861.

Da De var gaaet i Aftes, overfaldt mig en Undseelse over min frimodige Tale. Misforstaae den ikke. De har vænnet mig til det bedste i Venskabet: Aabenhed og Fortrolighed. Det gjorde mig saa meget mere ondt, da jeg maaskee ved min Tale forøgede den Misstemning, som jeg godt mærkede, at De led af igaar. Heller ikke fik jeg Dem takket for al den Godhed, De viser mig og mine Sager; vær vis paa, at om jeg end stundom synes at være en Utaknemmelig, da synes det kun saa; i Hjertet er jeg taknemmelig for hvad De har været og er mig i denne tunge Tid. Dette har jeg i Dag følt Trang at sige Dem. Tak, for Deres trofaste opoffrende Venskab!

Deres taknemmelige hengivne
Johanne Luise Heiberg.