Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1860-10-05)

Bonderup, d. 5. Oct. 1860.

Hr. Etatsraad!

Mandagen d. 8. forlader jeg Bonderup for at drage ind i mit Hjem paa Søqvæsthuset, hvor nye Smerter, Erindringer om 29 Aars Samliv med min kjære Heiberg, venter mig.

Otte Dage vil hengaa, forinden Huuset er i den Stand, at jeg kan have den Glæde at see og tale med hans og mine Venner, imellem hvilke jeg regner Dem.

Om Heibergs Arbeider er der endnu ingen Bestemmelse taget. Tak fordi hans Efterladenskaber ligger Dem paa Hjerte.

De spørger mig, hvorledes jeg har det? Ak! Hvad er herpaa at svare? Intet — og en heel Bog.

Jeg er som en Edderkop, der hver Morgen spinder min Smertens Væv paa ny, løber som den rundt i Væven og føier Traad til Traad uden at trættes. See saaledes har

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg det.