Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1861-01-13)

Løverdag Aften Kl. 1. [13. Januar 1861]

Kan De bruge noget af dette til Forøgelse af Værket, skal det være mig kjært, hvis ikke skal jeg finde mig deri.3 Hr. Goldschmidt er et Janus-Hoved, hvis ene Ansigt er en Løgn, og hvis andet Ansigt seer ud som om det var Sandhed.4

Nu vil jeg ikke skrive mere af Frygt for at blive aandrig. Klokken gaaer til to, og naar man skal føres til Skafottet Dagen efter, trænger man dog til Søvn og Hvile.5 God Nat!

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg.

P. S. Jeg er blevet dristig og sender Dem det Afskrevne, som det er, afklædende mig al Skam.