Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1860-12-03)

Mandag, d. 3. December 1860.

Jeg er i Sandhed forlegen over deres Godhed imod mig. Jeg er jo ret blevet Dem en byrdefuld Veninde i meer end een Retning, og jeg nægter ikke, at det for Deres Skyld er mig en Beroligelse, at jeg nu er m a 1 e t i Legemsstørrelse, modelleret i heel og halv Figur, saa at De, i det mindste fra den Side, nu er færdig med mig.1 De skriver, at jeg intet har at takke Dem for? Lad mig dog have Lov at takke Dem for Deres trofaste Anerkjendelsens Glæde, men gaae nu ikke videre i Glæden, lad den i denne Retning være sluttet, lov mig det.

Jeg var, som et lydigt Barn, igaar hos S[ille] B[eyer] og fandt hende meget bedre, end jeg havde ventet.2 Tak for at De vakte mig ud af min Egoisme og derved bevirkede, at ogsaa jeg nød Anerkjendelsens Glæde.

Ifald det ikke er for megen Uleilighed for Dem, ønskede jeg at vide, om der ikke imellem Heibergs Breve, som ere i Deres Besiddelse, ere nogle Censur-Breve af Hauch fra August 1858 om Skuespillet „En Velgjørers Testamente“.3 Findes saadanne, ønskede jeg meget at erholde disse inden Onsdag Eftermiddag. Heibergs Svar paa disse ere nu komne i min Besiddelse, og det vil vist more Dem, ved Leilighed, at læse disse skarpe ironiske Breve.

Jeg plagede Dem vist sidst med mit tunge Sind? Har De Lyst til at dele min Eensomhed i Morgen Middag, da skal jeg stræbe at vise mig i en lysere Stemning.

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg.