Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1864-02-03)

d. 3. Februar 1864.

Først og fremmest, Gud ske Lov for Budskabet fra Hæren i Dag! Gid Ordsproget her maa slaa ind, „Vel begyndt er halvt fuldendt.” Jeg har hørt saa mange rare Historier om vore Jenser i Dag. Gud lægge fremdeles Kraft i deres Arme.

Jeg lovede at fortælle Dem noget om Prøven i Dag; dog hvad er her at fortælle? Aandløsheder paa den ene Side og Mangel paa Indsigt paa den anden, alt dette er desværre gammelt, saa gammelt, at det falder i det kjedsommelige at gjentage det. Jeg frygter for, at Stykket ikke vil faae nogen god Skjæbne. Vi have ingen Skuespillere til at spille det og ingen Tilskuere til at see det. Dog ligemeget med dette og alt Andet, naar kun vort Fædrelands Sag maa faa en god Skjæbne. At Begyndelsen ikke har været uheldig, er en stor Trøst for et overtroisk Menneske som mig. …