Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Af de i den samlede Udgave optrykte Fortællinger optages i Udvalgte Skrifter i andet Bind Topsøes to Romaner fra 1870-Aarene: »Jason med det gyldne Skind« (1875) og »Nutidsbilleder« (1878).