Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

l første Bind medtages af Topsøes Skitser og Noveller fra 1860-Aarene, som udgør Indholdet af Samlede FortælUngers første Bind, kun Fortællingen »I Solskin«. Udeladt er altsaa ikke blot Fortællingen »Livsanskuelser«, som udkom sammen med denne i 1867, men hele Indholdet af Topsøes første Bog »Skizzer af Xox« (1863), nemlig Føljetonerne »Familiekarakteristiker«, Genrebilledet »Vintergæk og Sommernar« og Studenterhistorien »To Venner eller Reflexion og Forlovelse«. Derimod er af Topsøes tredje (og bedste) Samling af mindre Fortællinger »Fra Studiebogen« (1879) kun to Smaastykker (»En første Kjærlighed« og »I Oktober«) VIudeladt; opgivet er ogsaa Fællestitelen og den deraf bestemte Titel paa Fortællingen »Stilleben«, som har faaet sit oprindelige Navn: »I Læ«. Derefter følger den efterladte Roman eller Novelle »Slagne Folk«, som Topsøe skrev paa i sit sidste Leveaar, men ikke fik færdig. Den tryktes efter hans Død i fejlfuld Form i »Illustreret Tidende« 1882 og optoges derfra i en Særudgave 1892 og i Samlede Fortællingers sidste Bind.