Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Om Teksten i nærværende Udgave, hvis Indhold hermed er oplyst, dens Forhold til Originalerne og deres Optryk i Samlede Fortællinger gives der Meddelelse i en Efterskrift af min Medudgiver, Underbibliotekar, mag. art. Helge Topsøe-Jensen, som bortset fra Udvalget, hvorom vi er enige, har foretaget det hele Arbejde med Udgivelsen uden min Medvirkning.