Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SOLSKIN

Det bankede ærbødigt paa Døren, den unge Skriver traadte forlegent ind.