Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SOLSKIN

»Jeg vender aldrig om paa Halvvejen,« sagde Knud Sparre spøgende, »end sige, naar jeg staaer saa nær ved Maalet.«