Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SOLSKIN

»Giv mig Deres Haand paa, at vi ere Venner,« sagde han.