Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SOLSKIN

»Har Du aldrig følt nogen Trang til at udmærke Dig, til at vinde et Navn?« spurgte Knud.