Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Dette tidlige Foraar kom med sin lurende Kulde, sit upaalidelige Solskin og sin skarpe Blæst, der kom farende lige lukt fra det frosne Rusland.