Skjoldborg, Johan Sommerdaw

SOMMERDAW

Sommeren er en skønne Ti’,
saa er da Fowlen saa glaah og fri,
saa flywer ogsaa den bette Bi
te’ oll’ de Blomster, blaa og røde.

Lywet er hverken Pin’ hell Plaw,
a er nu midt i min Sommerdaw,
a lier ogsaa saa godt at draw
te’ oll’ de Blomster, blaa og røde.

Pigerne gror som Blomster op;
no’n har en Fletning og no’n en Top,
no’n er en Rose og no’n en Knop
— oll Slaws Blomster, blaa og røde.

Sig mig en Gang, hvad Sol vild’ mjen’,
hvis den en laangele Daw skuld’ tjen’
uden at smile til Pigern’ og skjen’
paa oll’ de Blomster, blaa og røde?

58

Solskin og Sommer, Tidsfordryw!
Smiler En til’et, det hvidsker blyw,
det er jo Glæderne ved Ens Lyw
og oll’ de Blomster, blaa og røde.