Johan Skjoldborg

Forfatterportræt skrevet af  Johan Skjoldborg

Indledning

For Johan Skjoldborg findes der indtil videre kun en bibliografi.

Bibliografi

Aage Jørgensen, Dansk litteraturhistorisk bibliografi.

Internet-version af den bibliografi dækkende 1967-1986, som Dansklærerforeningen udgav i 1989, og de supplerings-hæfter, som er udkommet årligt siden.

 • Gleerup, Jørgen, »'Nolens - niks - pst - færdig!' - om 'et fattigt Folk's umulige utopi. Johan Skjoldborg: 'Gyldholm'«. I: *Læsninger i dansk litteratur 1900-1940 . 1997. S. 27-44.
 • Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen, Hannæs. Folk og egn. 1995. S. 409-20 (“Johan Skjoldborg”).
 • Sørensen, Knud, Op over den lave jord. En bog om Johan Skjoldborg og hans tid. 1990. 263 s.
 • Skjoldborg. Husmand og fortæller. Et udvalg ved Stig O. Carlsen og Steen Piper. 1986. 184 s. (Indledning s. 7-33.)
 • Mayfarth, Antje, »'Und der Sozialismus ist seine Religion'. Zur Herausbildung des proletarischen Bewusstseins in der dänischen Literatur am Beispiel von Johan Skjoldborgs Roman 'Gyldholm'«. Augias, nr. 19, 1985, s. 30-36.
 • Mathiesen, Hanne, m.fl. (red.), Johan Skjoldborg. Hannæsbo, stridsmand og digter. 1984. 77 s. (Essay af HM om JS og Hannæs s. 43-57.)
 • Jensen, Troels Boeberg og Jes Jessen, »Det blinde stræb. Johan Skjoldborg: 'Slid'«. I: *Drift og socialitet. 1983. S. 121-30.Thorsen, Sven, »'Mod en levende personlighed, kan ingen højgraver stå sig'. En tekstcollage om Johan Skjoldborgs agitation mod højødelæggelserne i december 1899«. Antikvariske studier, VI, 1983, s. 51-67.
 • Gleerup, Jørgen, »Dannelsesromanen og de ikke-borgerlige klasser«. I: *Udviklingsromanen. 1982. S. 336-51 (+ diskussionsreferat s. 351-54). (Om Johan Skjoldborgs romaner s. 339-43, om Martin Andersen Nexøs »Pelle Erobreren« s. 343-50.)Larsen, Tove Hedegaard, Pia Højer Mølbæk og Birthe Ørum Pedersen, Johan Skjoldborg. En bibliografi. 1982. iv, 215 s. (Udg. af Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted.)
 • Christensen, Hans Jørn, Gyldholm. 1981. 43 s. (GMT-arbejdsmappe offentliggjort s.m. ny udg. af Johan Skjoldborgs roman, 141 s.)Gleerup, Jørgen, »Johan Skjoldborgs forsøg på en historisk adækvat forvaltning af det grundtvigske«. I: *Det grundtvigske bondemiljø. 1981. S. 247-55.
 • Andersen, Richard, »Ad Johan Skjoldborgs nordjyske veje«. Dansk Udsyn, LX, 1980, s. 75-80. Gleerup, Jørgen, Utopi og sanselighed. Dannelsestemaet i Johan Skjoldborgs forfatterskab. 1980. 123 s. (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920, 8.)
 • Høbye, Lars, Ulrik Lehrmann og Poul Pedersen, Udstykning. Johan Skjoldborgs forfatterskab i relation til strategier for landproletariatets og husmændenes emancipation. 1977. iv, 283 s. (Duplikeret.)
 • Olsen, Per, »Gammelt og nyt i Johan Skjoldborgs 'En Stridsmand'«. Tidens Skole, LXXV, 1973, s. 230-34.
 • Tabor, Peder, »Johan Skjoldborg«. I hans: *Situationer og profiler. 1967. S. 110-31.
 • Richardt Glandrup i: Danske Samfundsromaner (red. Helga Vang Lauridsen), 1946 s. 35-47
 • Eva Hemmer Hansen: Digter og Samfund, 1939, s. 89-115
 • August F. Schmidt: Skjoldborg. Nogle Oplysninger om hans forfatterskab, 1938
 • K.K. Nicolaisen: Skjoldborg. En lille Bibliografi og Karakterisktik, 1918