Hertz, Henrik Uddrag fra Nordboerne samle sig til Strid