Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Og Ludvig holdt Kong Heriold
Alt under Daabens Naade,
Og Luther 1 holdt hans Søn saa bold,
Det er en venlig Gaade,