Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

At Martyrdøden e i han leed,
Det var hans største Kvide;
O Danmark! du i Kiærlighed
Med din Apostel stride!
Naar da paa Straae du sover hen,
Du dog skal dele med din Ven
Hans Martyr-Død og Krone.