Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Og, Israel! du Herrens Præst,
Skal dig med Dan trolove,
Det er den store Pindsefest
I Danmarks Bøgeskove,
243 Og atter for en Mose-Stav
Sig dele skal det røde Hav,
Og Pharao omkomme.