Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

De staae, alt som den Gildesfærd
De ventede og vidste;
Det nytter ei, at Læg og Lærd
Dem fritte vil og friste;
De agte ham kun Svaret værd,
Hvem Gud har lært paa Kryds og Kvær
Dem konstig at udspørge.