Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Ja, sagde hver en Steneknøs,
Hvad Sandhed monne være,
Saa lodes de dog ikke løs,
Man Tant dem vilde lære;
Ja, stod de fast paa Sandheds Ja,
Paa Kryds og Kvær paa Golgatha
Man lammed deres Tunge.