Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Her Dannemark, o Moder kiær,
Med bundne Runestave,
Et Sagablad din Søn frembær
Dig til en Nyaars-Gave.
Lad tie, hvad ei tale vil!
Og tænk ei Alt er Giøglespil,
Hvad ei du kan begribe!