Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Kommer, kommer Danne-Kvinder!
I som græd for bange Kaar,
I som saae med Fryd Kiærminder
Blaane sødt i tidlig Vaar!
Følger mig paa Skialde-Gangen
Under Harpeslag i Vangen,
I den Danske Urtegaard!