Blicher, Steen Steensen Efterskrift og noter til Diana et Tidsskrivt for Jagtelskere

Efterskrift og noter til Diana et Tidsskrivt for Jagtelskere

Diana udkom fra sommeren 1832 hos bogtrykker J. M. Elmenhoff i Randers. De oprindelige enkelthæfter må i dag anses for at være gået tabt, men en tobindsudgave med tre hæfter i hvert og fortløbende paginering udsendtes hos Elmenhoff henholdsvis 1833 og 1836.

Skønt Blichers navn ikke nævnes, hverken på titelbladet eller i subskriptionsindbydelsen fra april 1832, kan han med stor sikkerhed antages at have forfattet, oversat eller bearbejdet samtlige bidrag i tidsskriftet, bortset fra de få der udtrykkelig betegnes som meddelte. I udvalget her er kun medtaget tekster som Blicher utvivlsomt selv er ophavsmand til.

Tidsskriftets sigte blev i den nævnte subskriptionsindbydelse angivet således: " Diana, et Tidsskrivt for Jagtelskere. Tydskland, England og Frankrig have allerede længe havt en Jagtlitteratur; ja Nabolandet Sverrig, som ellers ikke pleier i literair Henseende at komme os i Forkjøbet, eier siden 1820 flere interessante Skrivter om Jagten.

I den Formening, at Danmark har mange dannede Jægere, som ogsaa vilde finde Behag i at see en Yndlingsmoro videnskabeligt behandlet: agte nogle Jagtvenner at afhjælpe eet, især for yngre og ældre Jægere, føleligt Savn, og i tvangfrie Hæfter at udgive et Tidsskrivt under ovenstaaende Titel. [.....]

Foruden egne Erfaringer ville de bedste engelske, franske, tydske og andre Skrivter, Jagten vedkommende, vorde afbenyttede."

Jagtens Forsvar

Trykt første gang i Diana 1832. 1. hæfte.

114 115 116 117 119 120

Jagtens Historie i kort Begreb

Trykt første gang i Diana 1832. 1. Hæfte

121 122 123 124 125 128 129 130

Vildtets Naturhistorie. Haren

Trykt første gang i Diana 1833. 3. Hæfte

132 133 134 135 137 138 140 141 144 145 148 149 150 410 152 154 156 157 162 164

Jagthistorier og andre Jagten vedkommende Noticer

Vildbassen skyder Jægeren

trykt første gang i Diana 1832. 1. Hæfte

Jagtlyst til det Yderste

trykt første gang i Diana 1832. 1.Hæfte

165 166

Forunderlig Frelse

trykt første gang i Diana 1832. 2. Hæfte

Motiver fra denne anekdote indgår i "En Landsbydegns Dagbog"

Særdeles Jagtiver

trykt første gang i Diana 1832. 2. Hæfte

Baglænds Ridt paa en Hjort

trykt første gang i Diana 1833. 3. Hæfte

Motiver herfra indgår i "Røverstuen"

168

Et ulykkeligt Vaadeskud

trykt første gang i Diana 1833. 3. Hæfte

En Bonde og en Raabuk, hverandres Banemand

trykt første gang i Diana 1833. 3. Hæfte

170

Af: Urfuglen

Urhønsjagten

trykt første gang i Diana 1832. 2. Hæfte

171 173 174 175 176 180 412

Af: Vildanden

Vildandejagten

trykt første gang i Diana 1835. 5. Hæfte

182 184 185 187 188 189

Jagt efter Gjedder

trykt første gang i Diana 1835. 5. Hæfte

196 198

Jægerens Paaklædning

trykt første gang i Diana 1835. 5. Hæfte

200 202 203 204

Jagtbunden. Almindelige Betragtninger over denne Dyreslægt

trykt første gang i Diana 1832. 2. Hæfte

209 210 211 213 214 216 217 218 219 414