Blicher, Steen Steensen Trækfuglene

Trækfuglene

Udkom som bog i Randers 1838. "Præludium" dog trykt første gang sammen med subskriptionsindbydelse i Randers Avis (19.4.1838). "Stillitsen" første gang i Hempels Bidrag til Tidshistorien (23.5.1838)

I førsteudgaven følger efter "Præludium" en indholdsfortegnelse med "Ouverture" og en nummereret fortegnelse over fuglene. Over hvert enkelt fugledigt står blot et nummer, ikke fuglens navn. I udgaven her er numrene udeladt og fuglenavnene henført til de enkelte digte

Ouverture

310

Hjejlen

312

Lærken

313

Sisgenen

314

Hornuglen

315 423

Søndagsjægeren: folkesagnets vilde jæger

Viben

316

Stæren

317

Glenten

320

Sneppen

321

Silkehalen

323

Droslen

325 326

Thomas i Gjærdet

330 424

Brushanen

333

Rylen

334

Horsegommen

335

Muusvaagen

337

Stillitsen

Trykt første gang i Hempels Bidrag til Tidshistorien (23.5.1838)

Irrisken

339

Hejren

342

Ternen

344 425

Gjøgen

En stærkt ændret og forkortet form af "Gjøgesang" i Harpen (1822)

Nattergalen

349