• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation lejlighedsdigte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lejlighedsdigte

Søgeresultater

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Gaade-Giætningen

Fra Arildstid har Dannemænd

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Sagas Tempel

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Præsten Johan Hahn

Et Sorgens Budskab Norden gjennemsuser

Til Hr. Etatsraad Treschow

Folke-Sang paa Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag

Jens Baggesen

Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsen, föd Brink Seidelin's Grav den 20de Juni 1820

Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup d. 15de Mai 1833