Grundtvig, N. F. S. Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

191

Paa

👤Adam Oehlenschlægers

Fødselsdag

den 14de November 1809.

1

Hisset, hvor Druerne gro
Og modnes i varige Sommer,
Hist, hvor sig speile saa fro
I Floden de deilige Blommer;
Der over Høie og Enge
Sittarens klingende Strænge
Toned om Elskov og Lyst.

2

Hvor Granen saa sørgelig grøn
Sig løfter i Vinter og Sommer,
Hvor sig for Elvenes Drøn
Skjule de frygtsomme Blommer,
Lød mellem svarende Fjelde
Harpen om Kraft og om Vælde,
Sjelden om Kærligheds Lyst.

3

Midt mellem Syden og Nord
Hersker ei Vinter, ei Sommer,
Nærende Urter paa Jord
Trænge de yndige Blommer.
Her blev til Høi, hvad i Norden var Fjeld,
Sø blev af Sydens det rislende Væld.
Vaklende saa mellem Norden og Syd
Sjelden i Ekko hensvæved en Lyd
Mat over tause, ombølgede Slette.

4

Tiderne runde, og Tonen i Syd
Slumred som Braget i Norden,
Atter opvaagnende, Braget mod Syd
Stævned, og Tonen mod Norden,
192 Folkene lytted og hørte med Fryd
Sittar og Harpe i nordlige Syd
Smeltende, rungende, lyde.

5

Midt mellem Syden og Nord
Breder sig 📌Dannemarks Slette,
Stundum de Blommer paa Jord
Saaes i Krands sig at flette,
Stundum og hørtes fra Norden
Lyd, som af fjernere Torden.

6

Tiden er kommen. O ser
Og lytter, I 📌Dannemarks Skarer!
Sletterne tie ei mer,
Guddommen sig aabenbarer.
Hører, hvor Bjergelven lyder!
Ser, hvor den skummende flyder
Midt gennem blommede Eng!

7

📌Dannemark! Fædreland! knæl
Rørt paa de fædrene Høie!
Guderne løste din Sjæl,
Tak dem med taarefuldt Øie!
Nu tør du blande dig, sydlige Nord!
Stolt mellem Landenes syngende Kor.

8

📌Dannemark! Fædreneland!
Iklæd dig dit herligste Smykke!
Gak til den bølgende Strand
Paa Dagen som fødte din Lykke!
Send over Havet din Elskedes Navn,
Kald ham tilbage i moderlig Favn!

Grundtvig.