Grundtvig, N. F. S. Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Vise
om
Kong
👤Christian den Ottendes
og
Dronning
👤Caroline Amalies
Kroning og Salving
paa
📌Frederiksborg
Anden Søndag efter Trinitatis
1840.


Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Østergade Nr. 53.

2

Mel. Der stander et Slot i 📌Østerrig.


1

Der stander et Slot i 📌Nord-Sælland,
Og Nyt er der paafærde,
Det bygde 📌Danmarks store Mand,
Kong 👤Christian den Fjerde.

2

Det Ligger paa en liden Øe,
Som Rose mellem Blommer,
Det staaer som voxet op af Sø,
I Kæmpetidens Sommer.

3

Der er en prægtig Riddersal,
Med Billeder fuldmange,
Med Udsigt skjøn til Bjerg og Dal
Og Skov med Fuglesange.

4

Der er en Kirke kostelig,
Som spørger om sin Mage,
Den nævnes vidt paa Jorderig
I disse Sommer-Dage.

5

3Der krones og der salves Han,
Som staaer for Styret Ene,
Men beder, som Kong 👤Christian,
Sig Viisdom Gud forlene.

6

Paa 📌Fredriksborgs det høie Slot,
Med Gyldenspir og Taarne,
De knæle dybt for Ærens Drot,
Som er til Kronen baarne.

7

Det tækkes Gud i Himmerig,
Det er til 📌Danmarks Baade,
Saa Høi og Lav skal fryde sig
Ved Kongen af Guds Naade.

8

Velsignelsen herovenned
Er Lykkens rette Kilde,
Ved den opblomstrer Kjærlighed
Med alle Dyder milde.

9

For 👤Christian den Fjerdes Aand,
Og 👤Sjette Fredriks Hjerte,
Maae briste alle Trællebaand,
Og dulme hver en Smerte.

10

Ved Dane-Folkets Kjærlighed
For Kongen paa det Jævne,
Bli’r Guld Alt hvad Han rører ved,
Han Rigest er at nævne.

11

4Hil være da Kong 👤Christian!
Og Dronning 👤Caroline!
De ældes i vort Fædreland
Som Solskins-Dage fine.

12

Med himmelblaa Kjærminde-Krands,
I Livets Aftenrøde,
Af Sommer-Solens Efterglands
Skal deres Kinder gløde.

13

Om Deres Daad paa deiligst Øe
Skal alle Fugle sjunge,
Og Deres Roes skal kun uddøe
Med Dane-Folkets Tunge.

14

Og Dane-Folkets Tungemaal,
Det Deilige, det Søde,
Skal tone, til det sidste Baal
Gjør Aftenskyer røde!!

N. F. S. Grundtvig.