• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Socratis Aand, tilligemed en Recept, hvorved enhver ukysk Kone, skal nødes til at elske sin egen Mand og ingen anden.

Kabinetsordrerne om trykkefrihed 4. september 1770 og 3. oct. 1771 i Luxdorphs afskrift.

Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift]

Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift]

Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt. [Samme som2.9.10, men anden udgave]

Altonaischer Mercurius Freytag den 1. May (1772 nr. 70)

Kilde-Reysen eller de Christnes aarlige Rase-Tid.

Dom udi Sagen