Uddrag fra Bies Tanker i de møiefulde Stunde dedicerede til hans fraværende Melicerte.

Men hør du Ætna paa det store Firmament,