Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

Efterretning om Prædikanterne i forestaaende

Faste i vor Frue-eller Dom-Kirken her i Viborg,

samt om

Texterne

og

Psalmerne,

som til Hver Dag bruges, saavel som paa

Lang-Fredag.

Viborg 1775. trykt i det Kongl. privil. Bogtrykkerie af C. H. Mangor.

2

1. Prædikanterne.

Hans Høiærværdighed Biskoppen hver Mandag. Hr. Mag. Nissen — — hver Onsdag.

Hr. Stifts-Provsten — — hver Fredag.

Men Tirsdagen forsynes saaledes:

Første Tirsdag den 7 Martii Hr. Astrup. Anden — - - d. 14 — Hr. Rogert.

Tredie — - - d. 21 — Hr. Halkier.

Fierde — - - d. 28 — Hr. Krog

Femte — - - d. 4 April — Hr. Bregenholm

Siette — - - d. 11 — Hr. Barthling.

II. Texterne af Lidelsens Historie.

Første Uge.

Mandag. fra Begyndelsen til: paa det I skulle ikke falde

i Fristelse.

Tirsdag. til: dog skee ikke min, men Din Villie.

Onsdag. - fører Hannem varligen.

Fredag. - dem, som Du haver givet mig.

Anden Uge.

Mandag. til: rørde ved hans Øre og lægde ham.

Tirsdag. - et Menneske døde for Folket.

Onsdag. - hvi slaaer du mig?

Fredag. - gik hen ud og græd bitterlig.

Tredie Uge.

Mandag. til: Bespottelser, som de sagde imod Ham.

Tirsdag. - ald hans Indvold udvæltedes.

Onsdag. - hvilken Død, han skulde døe.

Fredag. - som var og i Jerusalem i de samme Dage.

3

Fierde Uge.

Mandag. til: straffe hannem og lade hannem løs. Tirsdag. - Skriig fik Gverhaand.

Onsdag. - vi have ingen Konge uden Keiseren. Fredag. - hvad vil da blive med det tørre.

Femte Uge.

Mandag. til: det jeg skrev, det skrev jeg.

Tirsdag. - tog Discipelen hende til sig.

Onsdag. - I Dag skal du være med mig i Paradiis. Fredag. - og udgav sin Aand.

Siette Uge.

Mandag. til: gangne op til Jerusalem med Hannem. Tirsdag. - befoel, at man skulde antvorde Hannem det. Onsdag. - beseglede Steenen.

Lang-Fredag igientages heele Lidelsens-Historie, som oplæses indtil Beretningen om JESU Død, til Høimesse, men det øvrige lige indtil Enden til Aftensang.

III. Psalmerne.

For Prædiken.

Første Uge.

Mandag. — Hører til I høie Himle.

Tirsdag. — Over Kedron JESUS træder.

Onsdag. — Sover I, hvor kan I sove.

Fredag. — Over Kedron JESUS træder.

Anden Uge.

Mandag. — Mørket skiuler Jorderige.

Tirsdag. — Længe haver Satan spundet.

Onsdag. — Ingen Høihed, ingen Ære.

Fredag. — Velder ud i Øine-Strømme.

Tredie Uge.

Mandag. — Længe haver Saten spundet.

Tirsdag. — Søde Synd, du Vellyst-Engel.

Onsdag. — Pengene, som Judas slængte.

Fredag. — Til Herodes JESUS føres.

Mandag.

Tirsdag.

Onsdag.

Fredag«

i-1'

WWWWWWWW

4

Fierde Uge.

Mandag. — Til Herodes JESUS føres.

Tirsdag — JESUS, som skal Verden dømme. Onsdag. — See nu er Pilatus gangen.

Fredag. — Vil dog Himlen intet tale.

Femte Uge.

Mandag. — Hvordan end Pilatus hinket. eller

Rettens Spiir det alt er brækket. Tirsdag. — Kommer I, som vil ledsage.

Onsdag. — Bryder frem i Hule Sukke.

fra 1ste til 14 vers. Fredag. — samme Psalme fra 14 til 23 vers.

Siette Uge.

Mandag. — samme Psalme fra 23 til Enden.

Tirsdag. — O føde GUD din Kierlighed.

fra 1ste til 7v. inclusive. Onsdag. — samme Psalme fra 8de v. til Enden. NB. strax efter siunges:

Nu bede vi den hellig Aand. inden Præsten gaaer i Prædike-Stolen

Efter Prædiken.

Mandag. — JESU dine dybe Vunder.

Tirsdag. — de 6 sidste Vers af O JEsu Verdens Frels.UTd. Onsdag. — Lov og Tak og evig Ære.

Fredag. — de 5 sidste Vers af

O store Gud din Kierlighed.

Lang-Fredag.

Højmesse.

For Præd. Bryder frem I hule

Eft. Præd. 1 Gak under Jesu Kors at staae. 2 O store Gud din Kierlighed.

Aftensang For Præd. O hierte kiære Jesu Christ Eft. Præd. O Jesu Verdens.