Fortegnelse over de Bøger og Skrifter som faaes i Adresse-Contoirs Gaarden, og som 1774. derfra ere udgivne.