Uddrag fra Bies Tanker i de møiefulde Stunde dedicerede til hans fraværende Melicerte.

Den blir dog ved dit Skin oplyset runden om,