J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Tronhiem, 1773.@Trykt hos Jens Christensen Winding, og faaes hos hannem tilkiøbs.