Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1916-01-26)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Casa d’Antino 1916 26/1:

... I Sorø Skole havde Kammeraterne og endmere vore Baldamer Færten af min stærke bornholmske Naivitet. Da Du var født, for Postmesterfruen Byen rundt, og ud til Sorø Ladegaard med min sidste : »Det er dejligt, at vi har ham.« – Om jeg dengang har sagt det, ved vist Ingen, for meget blev lavet. Men at jeg senere mere og mere har sagt det, er vist....