Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Hoffmann, Metha Benditte FRA: Zahrtmann, Kristian (1866-02-06)

K. Z. til Tanten Thea Hoffmann 1866 6/2:

... Der kommer let en underlig Uro over mig, selv ved den mindste Bestemmelse, jeg skal tage; jeg søger at bekæmpe den, men den bemægtiger sig mig igjen, og det er denne Uro, som ofte gjør mig unaturlig og vaklende i min Fremtræden..... Kommer hjem til det elskede Bornholm for at være umaadelig flittig; baade den Ene og den Anden, baade det Ene og det Andet skal jeg male; hundrede Planer har jeg, og saaledes er det, jo længer jeg maler, desto smukkere bliver alt og desto flere Ting bliver der at male; det er just det lykkelige ved denne bedaarende Kunst..... I Fastelavn en lille Tour til Sverrig et Par Dage for at see Lundekyrkan.....