Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1910-07-29)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita 1910 29/7:

... Ene siden Neiiendams Afrejse 20/7. Har fat i »Julemorgen«, en Kopi paa en Maade efter et hensmuldrende Billede fra 1744. Det er slet, men utrolig komisk i Parykstil og Donatorerne »de Højadelige« er tilstede paa en Balkon omtrent midt i Billedet som Tilskuere i Baldragter. Donatorerne pleje at være beskedne i et Hjørne af Billedet, eller er det Mediceer, er de med i Følget som costymerede fra den tænkte Tid. Her har imidlertid Rococco og Fornemhed taget Pippet af al Forstand.... Det burde have til Devise OSS er i Dag en Frelser s. 567født....Major Cerroni –, 61 falden for Aldersgrænsen, Fuldblods Socialist, spiser alle Maaltider med mig, og om Søndagen spiser hele Familien heroppe....