Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Laura FRA: Zahrtmann, Kristian (1864-12-31)

K. Z. til Moderen 1864 31/12:

... har i Julen komponeret til Elverdansen. Tror efter Nytaar at være kommen op i øverste Afd. af Akademiklassen, skøndt Hr. Kittendorff bestandigt har ivret mod hans Udførelse.

Han bleu dog først opflyttet i Modelskolens Forberedelsesklasse ¼ 65.