Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1913-12-17)

K. Z. til M. K. Z. Fuglebakken 1913 17/12:

... Moders Udtryk : Med Glæde følte jeg, at Sygdommen for denne Gang var overstaaet, forbavsede mig, thi jeg troede egenligt, hun helst vilde dø. Men der ser man, hvorledes Livet har en Kraft, som alt Positivt bør have. Jeg var ellers ude idag; jeg er snart altid hjemme, har det ypperligt med min Beskæftigelse. Nu da Moders Sygdom forbød mig at male, har jeg renskrevet mine korte Memoirer indtil 28/11 75 og forstaat, at jeg ikke har Evne til at fortsætte dette længere....